6. Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss

Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss notika Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis", Siguldā, Šveices ielā 19 2022. gada 15. martā.

Konkurss notika 2022. gada 15. martā Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
Konkursu rīko Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” sadarbībā ar Lūcijas Garūtas fondu un Siguldas novada pašvaldību.
Konkursa mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu komponistu klaviermūziku un atskaņotājmākslu, veicināt apmācības procesa kvalitāti mūzikas skolās, pilnveidot audzēkņu uzstāšanās prasmes un pieredzi, kā arī sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem.