LGF-logo

Lūcijas Garūtas Foundation

Lūcijas Garūtas Fonds ir dibināts 2000. gada aprīlī.

Fonda izveides iniciatori ir Garūtas kolēģi, skolnieki, tuvinieki - cilvēki, kuri jūtas aicināti rūpēties par komponistes piemiņas un radošā mantojuma saglabāšanu, bet galvenais, - par aktīvu tā iekļaušanu mūzikas dzīvē Latvijā un ārpus Latvijas robežām. Tāpat LGF darbā ir nozīme arī citu latviešu komponistu mūzikas skanējumam.

LGF darbības galvenie virzieni ir: 

• kultūras, mūzikas un mākslas popularizēšana;

• semināru, kursu, izglītojošu, labdarības pasākumu rīkošana;

• koncertu un konkursu rīkošana;

• jaunu latviešu komponistu sacerējumu tapšanas veicināšana;

• jauno atskaņotājmākslinieku veicināšana apgūt latviešu mūzikas mantojumu, lai tas skanētu Latvijā un aiz tās robežām.

• nošu izdevumu, grāmatu, bukletu, atklātņu u.tml. veidošana, izdošana un izplatīšana;

• CD, DVD, VIDEO un AUDIO ieraksti;

• kultūras objektu, muzeju darbību un tradīciju saglabāšanas nodrošināšana;

• sadarbība ar līdzīga rakstura organizācijām;

• dažādu sabiedrības grupu integrācija.

Fonda atbalstītāju vidū ir Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Komponistu savienība, izdevniecība "Musica Baltica", kā arī privātpersonas Latvijā un ārvalstīs.